Josef Straka

Webové stránky básníka a prozaika

Životopis


Studoval v letech 1992-1997 psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde od roku 1998 působil jako interní doktorand a posléze jako odborný asistent v Psychologickém ústavu UK FF. Zabýval se ekonomickou psychologií a psychologií práce a organizace. Jeho odborným zájmem byly psychologické aspekty globalizace a re-lokalizace a psychologie turismu a služeb, které přednášel i na katedře psychologie UK FF.


Publikoval příspěvky ve sbornících z mezinárodních konferencí a v knihách jako například Vybrané psychologické problémy globalizace a transformace, Globální ekonomika a psychologie práce, Psychologické problémy člověka v měnícím se světě, EU: Češi a skepse, Člověk a proměny současného světa-možnosti a rizika, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Absurdity in the economy.

Od října 2006 je externím spolupracovníkem Psychologického ústavu UK FF a od ledna 2008 též knihovníkem v pobočce Městské knihovny v Praze, přednáší pro artifiletickou agenturu Cultio a spolupracuje na různých sociálních projektech.

 

V letech 2004 - 2008 byl redaktorem literární revue Weles, se kterou spolupracuje již od roku 2000, kde rovněž publikoval své básně, krátké prozaické texty a recenze a jeho texty mu byly dále uveřejněny mimo jiné ve Tvaru, Hostu, Veronice, Pandoře, Plži, Věstníku Společnosti Franze Kafky, Babylonu. Jeho texty lze nalézt v Almanachu Wagon (1/08) a na serverech Totem.cz, Zarafest 2003 či „Feministé“ 2004, A tempo Revue a Dobrá adresa. Jeho texty byly přeloženy do polštiny a uveřejněny v časopisech Bohema, Portret a do srbštiny je přeložila Biserka Rajčič. Dále publikoval v různých almanaších: Almanach Cestou (Weles, Brno, 2004), Pastýř trudomyslných ovcí ( Weles, Brno, 2005), Almanach Teplického Šlauchu 2000 ( Teplice 2005, 2006).

 

V roce 1995 vydal básnickou sbírku Proč v příloze časopisu Tvar v edici Tvary 4/1995. Knižně doposud vydal básnickou sbírku a… jiné časy ( G Tisk, Liberec, 1994) a knihy existenciálně laděných básnických a prozaických textů Hotel Bristol ( Medard/Cherm, Praha, 2004) a Město Mons ( Cherm, Praha, 2005). Koncem listopadu 2008 vyjde v nakladatelství Cherm kniha básní a velmi krátkých próz Kostel v mlze.

Je zastoupen v Antologii českého rozhlasového fejetonu (2004), dále pak v internetové antologii české poezie (nejen) 20.století Vrh křídel (2005), v Literární encyklopedii Salónu (2007) a v Antologii současné české poezie 1986-2006 (dybbuk, Praha, 2007).

 

Příležitostně zahajuje výstavy výtvarníků, například výstavu fotografií Hanuše Lamra (Praha- březen 2004), výstavu obrazů a soch Martina Tomáška (Litvínov- únor 2005), výstavy frotáží Radka Fridricha (Benešov nad Ploučnicí- říjen 2003, Drážďany- březen 2005, Varšava- říjen 2005). Organizuje autorské večery básníků a prozaiků a spolupracuje s různými kluby.

 

Žije v Praze. Věnuje se pěší chůzi, především v okolí evropských metropolí.

 
Created by: Jiří Vetýška 2008